جنس پرده،حریر ساده،دوخت،نصبآخشکشویی،شستشو،پرده ساده،پرده،طرحدار،سارای،هازان،شانل،مخمل،کالیفرنیا،مخمل کالیفرنیا،مخمل هازان،کرکره،کتیبه،چوب پرده،گونیا،بست،سرب،گا میخی و شرابه،دوخت کامل پرده

مشاوره رایگان

021-88370468

026-32221689

0912-9437562

 

تنظیمات پوسته

x