میله پرده باریک سفید ساده

0 بررسی
موجود

بررسی سریع

میله پرده پهن سفید در ضخامت های ورق 40، 50 و 60 موجود می باشد.
ریل پهن سفارشی داخل کار تمام رنگ خورده نیز موجود است.

جهت اطلاع از قیمت ها، مدل و سفارش و اطلاع از مدل های بیشتر با شماره های

09129437562 | 09190799714 | 09055624736 | 0263221689

تماس حاصل فرمائید.