میله پرده گرد طلایی

0 بررسی
موجود

بررسی سریع

میله پرده گرد طلایی در دو رنگ طلایی و نقره ای موجود است.
بسته بندی به صورت 5 متری و 6 متری می باشد.