نوار سرب پرده

0 بررسی
موجود

بررسی سریع

سرب پرده جهت سنگینی و بهتر ایستادن پرده

جهت اطلاع از قیمت ها، مدل و سفارش با شماره های

9437562-0912 | 0799714-0919 | 5624736-0905 | 3221689-026

تماس حاصل فرمائید.